1403/05/02امروز :

مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان

Charity School Associon of Isfahan

سال تاسیس : 1378
شماره ثبت : 844

مجامع خیرین  شهرستانها و مناطق استان اصفهان


ردیفشناسهمنطقه/شهرستان رئیس هیئت مدیرهمدیرعاملشماره ثبتسال تاسیسوب سایت توضیحات
1 12اردستان محمودرضا مهدویمحمد کچویی۷۱۱۳۹۶  
2 15امامزاده حسین احمدیحسین فردوسی۳۱۱۳۹۶  
3 2برخوار عبدالرسول رفیعیعلیرضا عبدالهی۴۹۷۱۱۳۸۸  
4 16تيران وکرون الهام نادریالهام نادری۱۴۰۱۴۰۰  
5 10سميرم سیدصفر موسویقدراله نادری۱۰۳۱۳۹۶  
6 7شاهين شهر سید حمید فقهیمحمد حسین جزی۲۶۳۶۱۳۸۸  
7 9شهرضا کمال خدادادی ۲۸۷۱۳۹۹  
8 11فريدن محمدرضا قربانیتقی مباشری۷۹۱۳۹۰  
9 8فلاورجان غلامحسین رحمانی خواجوییمرتضی شیر علی۱۷۰۱۳۸۶  
10 14فولادشهر فرشید صفریحسن ارشدی۳۵۹۱۳۹۷  
11 13گلپايگان عباس خرمیاحمد امیدوار۶۹۱۳۹۳  
12 3مبارکه رضا قلی نظریانسید جمال هاشمی۹۸۱۳۸۸  
13 6نجف آباد محمد تقی کرباسیمرتضی حاجی صادقیان۱۸۳۱۳۸۸  
14 5نطنز یوسف علی یوسف زادهغلامرضا علی رحیمی۷۷۱۳۹۶  
15 1کاشان سید حسین لاجوردیمحمد کتابچی۲۱۹۱۳۸۴https://mkhmk.ir/