1402/09/12امروز :

مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان

Charity School Associon of Isfahan

سال تاسیس : 1378
شماره ثبت : 844
.

روش‌هاي مشاركت در امر مقدس مدرسه سازي:

 

الف: اشخاص حقيقي، حقوقي و بنيادهاي خيريه مي‌توانند از طرق مختلف با درنظر گرفتن اولويت‌هاي زير، در اين امر مشاركت نمايند:

*احداث مدارس و فضاهاي ورزشي و پرورشي در مناطق مورد نياز و تحويل به آموزش و پرورش

*تعمير يا تكميل فضاهاي موجود آموزشي و پرورشي

*بازسازي مدارس و فضاهاي تخريبي و قديمي

*تهيه امكانات و تجهيزات مورد نیاز آموزشي وپرورشي

*تامين مصالح مورد نياز

خيرين محترم درهر يك از موارد فوق مي‌توانند به تنهايي يا با مشاركت ساير خيرين در اين امر خير همكاري نمايند.

 

ب: كمك‌هاي مالي : وجوه نقدي به هر ميزان، به حساب مجمع خيرين مدرسه ساز استان‌، جهت ساخت مدارس ، تعمیر و بهسازی و خرید تجهیزات آموزشی واريز گردد.

ج: اهداء زمين جهت احداث فضاهاي آموزشي و پرورشي

د: واگذاري املاك و مستغلات در زمان حيات و يا پس از آن

ه: همكاري فرهنگي تبليغي در جهت ايجاد و گسترش فرهنگ مشاركت مردم به امر مدرسه‌سازي (اشخاصي كه تمكن مالي نداشته باشند مي‌توانند با معرفي متمكنين، باني خير باشند.)

و: ارائه همكاري‌هاي فني و مهندسي براي ساخت مدارس به ادارات كل نوسازي مدارس استانها و مجامع خيرين مدرسه ساز

 

خيرين مي‌توانند در هر شهر و منطقه‌اي كه نياز به مدرسه آن، توسط آموزش و پرورش تاييد گردد مدرسه بسازند.

مراحل ساخت فضاهاي آموزشي و پرورشي:

 * اعلام آمادگي خيرین محترم براي ساخت مكان‌هاي آموزشي و پرورشي مورد نظر برابر فرم "اعلام آمادگي براي عضويت و مشاركت در امر مقدس مدرسه سازي"'

 * كسب نظر آموزش و پرورش ناحیه /منطقه، مبني بر اعلام نياز و مشخص نمودن مكان احداث فضاها با هماهنگی مجمع خیرین مدرسه ساز و اداره كل نوسازي مدارس

 * تنظیم توافقنامه في‌مابين خيّر محترم با ارگان‌هاي ذيربط تهيه نقشه‌هاي اجرائي مورد نياز: شامل (نقشه‌هاي معماري، سازه، تاسيسات برقي و مكانيكي) ضمن هماهنگی با خیرین محترم توسط اداره کل نوسازي مدارس

 * كلنگ‌زني: پس از انتخاب نوع فضاهاي آموزشي، طي مراسمي با حضور خيّر محترم يا نماينده تام‌الاختيار ايشان انجام مي‌گيرد.

 * عمليات اجرائي ساخت: از ابتدا تا انتهاي كار نظارت فني و اجرايي كار توسط مهندسين اداره كل نوسازي مدارس استان‌ صورت مي‌پذيرد.

* اجراي پروژه مي‌تواند، مستقيماً توسط خير يا پيمانكار معرفي شده توسط ايشان، كه مورد تاييد اداره كل نوسازي مدارس باشد صورت پذيرد. در غير اينصورت انتخاب پيمانكار توسط اداره كل نوسازي مدارس خواهد بود.

* نامگذاري: نامگذاري مدارس يا فضاهاي ساخته شده با نظر خيّرين محترم و مطابق با مفاد توافقنامه تنظیمی خواهد بود.

 * تحويل و افتتاح: پس از اتمام ساخت فضاهاي آموزشي و پرورشي، افتتاح آنها جهت تحويل و بهره‌برداري به آموزش و پرورش مناطق، با حضور خير محترم یا نماينده تام‌الاختيار ايشان مي‌باشد.

خيرين محترم مي‌توانند با كمترين رقم هم، در ساخت و ساز فضاها مشاركت نمايند.

چگونگي پرداخت هزينه ساخت فضاهاي آموزشي و پرورشي

*پرداخت هزينه‌ها بطور مستقيم:

در اين روش كل هزينه ساخت و اجرای پروژه با خيرين محترم مي‌‌باشد. اداره كل نوسازي مدارس استان‌ فقط مسئوليت نظارت فني پروژه را به عهده خواهد داشت .

* پرداخت هزينه‌ها بطور غير مستقيم:

مبلغ تعهد شده از طرف خير محترم يا بنياد خيريه به حساب مجمع خیرین مدرسه ساز واريز مي‌شود، اداره كل نوسازي مدارس استان‌ مطابق مفاد توافقنامه تنظیمی در ساخت واتمام پروژه با خيّرين محترم مشارکت می نماید.

 * پرداخت مرحله‌اي:

كل هزينه با خير محترم يا بنياد خيريه مي‌باشد و طبق توافقنامه منعقده در هر مرحله با اعلام پيشرفت فيزيكي كار توسط اداره کل نوسازی مدارس ، اعتبار آن به حساب مجمع خیرین مدرسه ساز واریز و به پیمانکار پرداخت می گردد .