1403/04/04امروز :

مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان

Charity School Associon of Isfahan

سال تاسیس : 1378
شماره ثبت : 844
.
تاریخ انتشار: 1403/02/17
پنجمین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان در هفدهمین روز از اردیبهشت 1403 پنجمین جلسه هیئت مدیره دوره یازدهم با حضور تمامی اعضای هیئت مدیره و مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس در محل سالن اجتماعات مجمع خیرین مدرسه ساز برگزار گردید.
در این جلسه گزارشات اقدامات انجام شده از جلسه قبل تا کنون توسط رئیس هیئت مدیره ارائه و سپس برنامه های بیست و ششمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان اصفهان و گردهمایی رؤسا و مدیران عامل مجامع خیرین مدرسه ساز استان کشور تشریح گردید. 
تدوین طرح و برنامه جامع و استراتژیک سنواتی مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان و توسعه و تعمیم فرآیند مدرسه یاری در قالب تدوین دستورالعمل جامع با همکاری آموزش و پرورش و نوسازی مدارس  از مهمترین مصوبات این جلسه بود .